ECM ECO Monitoring a.s. Братислава е централната фирма на групата от фирми ECM Group, която е фокусирана върху доставката на цялостни системи и индивидуални уреди за онлайн мониторинг на газове, течности и прах за целите на технологичните процеси и на екологията.

 

 


Новини

20. 12. 2019 Monitoring of odors
Разработка: Embex, s.r.o.
Powered by: DynaMight